دانلود تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم - آسمان فایل
مرداد
۱۸
۱۳۹۵

دانلود تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

همانطور که می دانیم ارزش پول در سراسر دنیا به خاطر سیاست گذاریهای تورم زا یا ضدتورم زای دولتها و عوامل دیگر از جمله اقتصادی-اجتماعی در حال تغییر است. این تغییرات در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده و بر روی قدرت خرید مردم خیلی تأثیر گذاشته است. بدین جهت در این تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم بطور کامل بررسی شده است که می توانید دانلود کنید.

برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف

توضیحات بیشتر در مورد تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

عنوان: برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۷۶
حجم فایل: ۲۲۳ کیلوبایت

بخشی از تحقیق به همراه فهرست مطالب تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم در پایین آمده است.

۵- روش تحقيق

۱-۵- جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات تحقيق حاضر به علت ماهيت و فرضيه ها بيشتر از شركتهای پذيرفته در بورس و شركتها ي تحت پوشش و سازمان بورس  اوراق بهادار و كارشناسان مالياتي و نشريات و پايان نامه ها و گزارشات و كتب موجود در اين زمينه به عمل آمده است.
چون بدون جلب موافقت مسؤولين شركتهاي ياد شده، استفاده از منابع مورد نظر مشكل و تا حدودي غير ممكن به نظر مي رسيد لذا با استفاده از روابط موجود و پس از جلب موافقت مديران قسمتهاي مربوطه اجازه داده شد كه با مديران مالي و روساي حسابداري و در برخي از موارد مدير عامل شركت تماس حاصل شده و اطلاعات لازم گرد آوري گردد.
در ضمن در برخي از موارد از بيانيه هاي ۳۳، ۸۹ هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري آمريكا استفاده شده است و همچنين اقدام به جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و مصاحبه نموده و در نهايت با استفاده از روشهاي آماري  فرضيه ها مورد ارزيابي قرار گرفته است و در اين راستا از دو روش زير نيز كمك گرفته شده است.
۱- روش قياسي: از اين روش در طرح مباني نظي و كاربرد نظريه هاي تئوريك همراه با مقايسه اين نظريات و تطبيق آنها با واقعيات موجود استفاده مي شود. ارائه استدلالات منطقي لازم در جهت اثبات فرضيه تحقيق و ارائه راه حلهاي موجود از طريق نتايج بدست آمده از استدلالات ارائه شده از جمله عملياتي است كه در اين روش انجام خواهد شد.
۲- روش استقرايي: در تحقيق حاضر، شناساسس روشهاي مورد استفاده فعلي در ثبت، اندازه گيري، گزارشگري مالي، تجزيه و تحليل آنها از طريق روش استقرايي صورت خواهد گرفت. پس از شناساسس روشهاي مورد عمل، با استنتاجات حاصل از روش قياسي رويه هاي موجود مورد نقد و بررسي قرار گرفته و همچنين با توجه به شناخت واقعيتهاي موجود، امكان اجراي نظريه هاي تئوريك، نتايج حاصل از اين نظريه ها و استدلالات در عمل مورد بررسي قرار مي گيرد تا از اين طريق بهترين روش عمل در صورت وجود با در نظر گرفتن تمام جوانب امر ارائه گردد.

۶- محدوديتهای تحقيق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف

۱- با در نظر گرفتن توطيع جغرافيايي واحدهاي توليدي و اقتصادي در سطح كشور و پراكندگي جامعه صنعتي در سطح كشور، دامنه تحقيق و حدود آن در مورد فرضيه هاي مطرح شده، به واحدهاي توليدي تحت پوشش سازمان صنايع ملي اختصاص داده شده است كه سهم قابل توجهي از كل توليدات صنعتي را دارا هستند.
۲- عدم همكاري مسئوولين مربوطه و مديران شركتها يكي از محدوديتهاي مهمي بود كه در تنظيم تحقيق حاضر وجود داشته است.
۳- محدوديت و مشكلات تهيه و جمع آوري اطلاعات مربوط به موضوع و روش مشاهده مستقيم و مصاحبه حضوري با مديران غير مالي.

فهرست مطالب تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف در پایین آمده است.

فصل اول: كليات و طرح تحقيق
مقدمه
۲- بيان موضوع تحقيق
۳- اهميت موضوع تحقيق
۱-۳- ضرورت تجديد ارزيابي داراييها
۲-۳- قابليت كاربرد و نتايج اجراي قانون مذكور
۴- فرضيه هاي تحقيق
۱-۴- تجديد ارزيابي داراييها
۲-۴- قانون مالياتي
۵- روش تحقيق
۱-۵- جمع آوري اطلاعات
۲-۵- روش اثبات
۱-۲-۵- روش استقرايي و قياسي
۲-۲-۵- روشهاي آماري
۶- محدوديتهاي تحقيق
۷- محتواي تحقيق
۸-يافته هاي تحقيق به شكل
۱-۸- مفيد بودن و قابليت كاربرد قانون براي مقطع و هدف خاص
۲-۸- ضرورت اصلاح قانون
۹- مزايا
۱۰- معايب
فصل دوم:زمينه تئوريك بررسي تورم
۱- مفهوم تورم
۱-۱- نظريه هانري اوژاك
۲-۱- نظريه هولزمن
۲- تعريف تورم
۳- اندازه گيري تورم
۴- شاخصهاي قيمت
۵- شاخص عموي قيمت
۶- محاسبه شاخص قيمت
۱-۶- شاخص لاسپيرز
۲-۶- شاخص پاشه
۳-۶- شاخص اج.ورث- مارشال
۴-۶- شاخص ايده آل فيشر
۵-۶- شاخص قيمتها با وزن ثابت
۷- اثرات تورم
۸- سياستهاي اقتصادي و تورم
۱-۸- سياست مالي و تورم
۲-۸- سياست پولي و تورم
۹- انواع تورم
۱-۹- تورم ناشي از تقاضا
۲-۹- تورم ناشي از فزوني هزينه ها
۳-۹- تورم ركودي
۱۰- مسائل اقتصادي و حسابداري ناشي از تورم
۱۱- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم
۱-۱۱- عوامل گسترش دهنده تورم
۱۲- تدابيرمربوط به مقابله با آثار تورم
۱-۱۲- در مورد آثار تورم بر وضع مالي طبقات مختلف مردم
۲-۱۲-درخصوص آثار تورم برتشكيل پس انداز
– محمد مشكوه، پول( تهران ، انتشارات دانشگاه تهران) ص ۱۸۸
– همان مأخذ،  ص ۱۹۰
– محمد نو فرستي، آمار در اقتصاد و بازرگاني، (تهران ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي) ص ۶۹
– هوشنگ قزويني، روشهاي آماري براي مديران، (تهران، انتشارات دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني) ص ۲۲۵
– دكتر احمد كتابي، علل آثار و راههاي مقابله با آن، ( تهران، انتشار اقبال) ص ۷۳
– دكتر احمد كتابي. تورم، علل آثار و راههاي مقابله با آن، (تهران، انتشارات اقبال) ص ۳۱
– همان مأخذ، ص ۳۲
-همان مأخذ- ص ۳۴
– همان مأخذ. ص ۳۶
– نريمان ايلخاني، «بحران نرخ ارز در ايران» مجله حاسبدار( تهران، انتشارات انجمن حسابداران خيره ايران، اسفند ۱۳۷۱) ص ۲۴و ۹۳
– منوچهر زندي، فنون تجزيه و تحليل اقتصادي، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران) ص ۴۲۵-۴۲۳
– ضياء هيأت، تورم جهاني،( تهران، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي) ص ۹۶-۹۵
فصل سوم:تدابير حسابداري در شرايط تورمي و تعارض موجود با اهداف گزارشگري مالي
۱- اهداف گزارشگري مالي
۲- گروه بندي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي

 

هم اکنون می توانید تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم به قیمت ۹۰۰۰ تومان از سایت آسمان فایل دانلود نمایید.


توجه : لطفا از این پایان نامه جهت تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده کنید و از ارایه مستقیم آن به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی به استاد خودداری کنید.
در صورتی که هرگونه اطلاعاتی شامل پروژه، مقاله، تحقیق، پایان نامه، گزارش کارآموزی و … در مورد هر موضوعی در اختیار دارید که مالکیت آن برای خودتان است. نیاز به خرید و پرداخت هزینه نیست، ما با شما تبادل فایل خواهیم داشت. کافیست عنوان و فهرست فایل خودتان را برای ما ارسال کنید، تا پس از بررسی توسط پشتیبانی سایت، راهنمایی های لازم برای تان ارسال شود. ما در کمتر از ۲ ساعت مورد را بررسی کرده و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. برای تبادل فایل ها و اطلاعات با ایمیل زیر در ارتباط باشید. ایمیل پشتیبانی: contact-us@asemanfile.ir

      مطالب مرتبطبرای ارسال سوال، نظر، انتقاد، پیشنهاد، از فرم زیر استفاده کنید

فقط به سوالاتی پاسخ داده می شود که مرتبط با موضوع فوق باشد.