دانلود تحقیق طـرح تفصيلی اجرایی حوزه‌ آبخيز لوه - آسمان فایل
مرداد
۲۳
۱۳۹۵

دانلود تحقیق طـرح تفصيلی اجرایی حوزه‌ آبخيز لوه

از جمله راههایی را که برای کنترل کردن سیل و رسوب می توان در نظر گرفت ساختن سازه های اصلاحی است. این سازه ها را باید با توجه به نوع خاک و غیره در نظر گرفت. سازه هایی مانند بندها و سدهای خاکی و بتنی و سنگی را می توان در اینجا نام برد. در این تحقیق پيشنهادات سازه حوزه‌ آبخيز لوه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ادامه می توانید تحقیق طـرح تفصيلی اجرایی حوزه‌ آبخيز لوه را دانلود و مطالعه نمایید.

طـرح تفصيلی اجرایی حوزه‌ آبخيز لوه

توضیحات بیشتر در مورد تحقیق طـرح تفصيلی اجرایی حوزه‌ آبخيز لوه

عنوان: طـرح تفصيلی اجرایی حوزه‌ آبخيز لوه
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و پرینت)
تعداد صفحات:۵۳
حجم فایل: ۱٫۵۵ مگابایت

بخشی از تحقیق طـرح تفصيلی اجرایی حوزه‌ آبخيز لوه به همراه فهرست مطالب در می توانید در قسمت پایین مشاهده نمایید.

۱۰ـ۱ـ۱ـ تعيين و ارائه اهداف اجرايي مكانيكي :

عموماً در آبخيزداري براساس نتايج حاصله از مطالعات پايه كليه آمار و اطلاعات، جمع‌آوري و براساس وضعيت آبراهه از لحاظ بحراني يا عدم بحراني بودن و متناسب با مصالح مورد نياز و راه دسترسي و اهداف اقتصادي پروژه، مكان‌يابي انجام گرديده و نوع سازه پيشنهاد مي‌گردد. و حدالامكان سعي گرديده كه براساس شواهد موجود در طبيعت و وضعيت آبراهه و ميزان پتانسيل سيلخيزي و حمل رسوبات، خطرات احتمالي اين مكانها در نظر گرفته ‌شود.
طي بازديدهاي صحرايي و ميزان مواد محموله در هر آبراهه و مورفولوژي بستر، سازه‌هاي مورد نظر پيشنهاد گرديده است. با توجه به اينكه در آبخيزداري احداث سدهاي اصلاحي يكي از راه‌ حلهاي كنترل سيل و رسوب مي‌باشد و با در نظر گرفتن اينكه در آبراهه‌ها مي‌توان با احداث سازه‌هاي فوق و به منظور تثبيت پروفيل طولي و كاهش سرعت آب و كم نمودن حجم سيلاب و ميزان ذخيره‌سازي در مخزن هر يك از سازه‌هاي فوق از قدرت تخريبي سيل كاست همچنين با توجه به هزينه‌هاي مورد نياز در احداث اين نوع سازه‌ها و براساس اهداف اقتصادي پروژه در حوزه مورد مطالعه، سازه‌هايي از قبيل سازه هاي سنگي – ملاتي و گابيوني پيشنهاد گرديد كه هر يك با توجه به وضعيت مورفولوژي آبراهه و متناسب با نوع سازه و وضعيت  سيل و توليد هرزآب مي‌توانند عملكرد مناسبي را در برابر كاهش خسارات سيل داشته باشند كه در اين طرح به بررسي همه جانبه عوامل پايداري و ميزان عملكرد آنها پرداخته مي‌شود.

۱۰ـ۱ـ۲ـ تهيه پروفيل طولي آبراهه‌هاي مورد نياز :

پروفيل طولي آبراهه‌ها نشانگر وضعيت آبراهه و انتخاب نوع سازه پيشنهادي مي‌باشد چرا كه در آبراهه‌هاي با عرض متوسط بيش از ۲۰ متر و شيب ملايم حداكثر تا ۵ درصد امكان احداث سازه‌هاي خاكي با توجه به ساير شرايط از جمله خاكشناسي، زمين‌شناسي و… وجود دارد. شيب بستر آبراهه نشانگر حجم ذخيره‌سازي در سازه‌هاي مذكور مي‌باشد چرا كه در شيب‌هاي ملايم حداكثر تا ۱۰ درصد تثبيت پروفيل طولي داراي مفهوم خاصي نبوده بلكه در اين آبراهه‌ها با احداث سازه‌هاي خاكي و يا ذخيره‌اي بزرگ امكان ترسيب رسوبات و يا ذخيره‌سازه‌ي آب از اولويت بالايي برخوردار مي‌باشند. لذا درحوزة آبخيز لوه كليه عوامل لازم در انتخاب كليدي سازه هاي اصلاحي از جمله نوع مصالح مورد نياز، وضعيت بستر آبراهه، شيب بستر آبراهه و… در نظر گرفته شده كه پروفيل طولي هر يك از اين آبراهه‌ها مشخص گرديده است. در
آبراهه‌هايي كه با شيب بيش از ۱۰ درصد بوده و اين آبراهه‌ها از عرض كم بستر و شيب نسبتاً بالا برخوردار مي‌باشند آبراهه جوان و يا بالغ محسوب شده و شرايط فرسايشي و سرعت جريان در اين نوع آبراهه‌ها حالت بحراني و خاص خود را داشته لذا به منظور جلوگيري از تغيير بستر آبراهه و يا انجام كنش (فرسايش بستر) عموماً با احداث سازه‌هاي اصلاحي كوچك نظير سازه‌هاي ملاتي، سنگي، گابيوني نسبت به حفظ بستر و يا تثبيت پروفيل طولي آبراهه به منظور كاهش سرعت جريان و يا جلوگيري از فرسايش شديد بستر و كناره‌ها، حفظ پروفيل طولي و بررسي آن حائز اهميت مي‌باشد در اين آبراهه‌ها ذخيره‌سازي آب مد نظر نبوده بلكه تثبيت پروفيل طولي مورد نظر است كه در حوزه آبخيز لوه با پيشنهادات اجرايي سازه‌هاي گابيوني، ملاتي ـ سنگي در آبراهه‌هاي بحراني سعي در تثبيت پروفيل طولي آبراهه شده است كه مشخصات پروفيل طولي در آبراهه‌هاي مورد نظر بشرح نمودارهاي شماره ۱ تا ۵ مي‌باشد.

فهرست مطالب  و جداول تحقیق طـرح تفصيلی اجرایی حوزه‌ آبخيز لوه در پایین آمده است.

موضوع                                                                                                                         صفحه

۱۰ـ پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱۰ـ۱ـ پيشنهادات سازه حوزه آبخيز لوه………………………………………………………………………… ۱
۱۰ـ۱ـ۱ـ تعيين و ارائه اهداف اجرايي مكانيكي……………………………………………………………….. ۲
۱۰ـ۱ـ۲ـ تهيه پروفيل طولي آبراهه‌ها………………………………………………………………………….. ۲
۱۰ـ۱ـ۳ـ ارائه اطلاعات فيزيوگرافي آبراهه‌هاي مرود نظر………………………………………………… ۹
۱۰ـ۱ـ۴ـ تعيين تعداد سازه و فواصل هر يك…………………………………………………………………… ۱۰

۱۰ـ۱ـ۵ـ طراحي عمليات سازه‌اي………………………………………………………………………………. ۱۲
الف ) طراحي سازه‌هاي توريسنگي…………………………………………………………………………….. ۱۲
ب  ) طراحي سازه‌هاي سنگي ملاتي…………………………………………………………………………… ۲۹

۱۰ـ۱ـ۶ـ دستورالعمل اجراي سازه سنگي ملاتي……………………………………………………………… ۴۲
۱۰ـ۱ـ۷ـ اولويت‌بندي عمليات اجرايي………………………………………………………………………….. ۴۵
۱۰ـ۲ـ عمليات دامنه‌اي…………………………………………………………………………………………… ۴۷
۱۰ـ۳ـ عمليات بخش جنگل و مراتع……………………………………………………………………………. ۴۸
۱۰ـ۴ـ برنامه مديريت و ساماندهي و خروج دام از جنگل…………………………………………………… ۴۸
۱۰ـ۵ـ آموزش و ترويج…………………………………………………………………………………………… ۴۹
۱۰ـ۵ـ۱ـ ترويج……………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۱۰ـ۵ـ۲ـ هزينه…………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

فهرست جداول

موضوع                                                                                                                         صفحه

جدول شماره ۲۹ـ مقادير مختلف دبي ‌پيك سيلاب و دبي ويژه……………………………………………….. ۹
جدول شماره ۳۰ـ خلاصه اطلاعات فيزيوگرافي حوزه آبخيز لوه…………………………………………… ۱۰
جدول شماره ۳۱ـ مشخصات سازه و تعداد سازه‌‌هاي لوه…………………………………………………….. ۱۰
جدول شماره ۳۲ـ سازه‌هاي پيشنهادي حوزه آبخيز لوه……………………………………………………….. ۱۱
جدول شماره ۳۳ـ پهناي تك توريسنگ در ارتفاعات مختلف…………………………………………………. ۱۵
جدول شماره ۳۴ـ پايداري كل سازه توريسنگ در مقابل واژگوني………………………………………….. ۱۸
جدول شماره ۳۵ـ بهره‌‌برداري سازه توريسنگي در مقابل لغزش…………………………………………… ۱۹
جدول شماره ۳۶ـ هزينه اجراي يك سازه گابيوني ۲۰ مترمكعبي…………………………………………… ۲۲
جدول شماره ۳۷ـ هزينه اجرايي يك سازه ۴۰ مترمكعبي……………………………………………………. ۲۳
جدول شماره ۳۸ـ مشخصات عمليات سازه‌اي در حوزه آبخيز لوه (گابيوني)……………………………… ۲۴
جدول شماره ۳۹ـ پايداري سازه‌ سنگي ملاتي در مقابل واژگوني…………………………………………… ۳۲
جدول شماره ۴۰ـ پايداري سازه سنگي ملاتي ارتفاع ۳ متري در مقابل واژگوني………………………… ۳۳
جدول شماره ۴۱ـ پايداري در مقابل لغزش سازه سنگي ملاتي……………………………………………… ۳۴
جدول شماره ۴۲ـ برآورد هزينه يك سازه سنگي ملاتي به حجم ۵۲۶ مترمكعب………………………….. ۴۱
جدول شماره ۴۳ـ برآورد حجم سازه سنگي ملاتي……………………………………………………………. ۴۴
جدول شماره ۴۴ـ جدول الويت‌بندي سازه‌‌هاي سنگي ملاتي به تفكيك حجم………………………………… ۴۶

هم اکنون می توانید تحقیق طـرح تفصيلی اجرایی حوزه‌ آبخيز لوه را به قیمت ۵۹۰۰  تومان از سایت آسمان فایل دانلود نمایید.

توجه : لطفا از این پایان نامه جهت تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده کنید و از ارایه مستقیم آن به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی به استاد خودداری کنید.
در صورتی که هرگونه اطلاعاتی شامل پروژه، مقاله، تحقیق، پایان نامه، گزارش کارآموزی و … در مورد هر موضوعی در اختیار دارید که مالکیت آن برای خودتان است. نیاز به خرید و پرداخت هزینه نیست، ما با شما تبادل فایل خواهیم داشت. کافیست عنوان و فهرست فایل خودتان را برای ما ارسال کنید، تا پس از بررسی توسط پشتیبانی سایت، راهنمایی های لازم برای تان ارسال شود. ما در کمتر از ۲ ساعت مورد را بررسی کرده و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. برای تبادل فایل ها و اطلاعات با ایمیل زیر در ارتباط باشید. ایمیل پشتیبانی: contact-us@asemanfile.irبرای ارسال سوال، نظر، انتقاد، پیشنهاد، از فرم زیر استفاده کنید

فقط به سوالاتی پاسخ داده می شود که مرتبط با موضوع فوق باشد.