دانلود تحقیق بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار - آسمان فایل
تیر
۲۵
۱۳۹۵

دانلود تحقیق بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار

طرز تفکر، موضوع بسیار مهمی است. زیرا بر اساس آن « فلسفه زندگی » هر فردی ریخته می شود (شاملو ، ۱۳۸۵). تفکر نهایت چاره جویی انسان است. کیفیت آینده ما تماماً به کیفیت تفکر ما بستگی دارد. این نکته هم در سطح فرد، هم در سطح جامعه و هم در سطح دنیا مصداق دارد. در ادامه مطلب تحقیق بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار را می توانید دانلود کنید.

دانلود پایان نامه بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار

توضیحات بیشتر درمورد تحقیق بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار

عنوان:بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار
فرمت فایل:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:۱۲۸

مقدمه و فهرست مطالب تحقیق بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار را در قسمت پایین می توانید مشاهده کنید.

مقدمه:

جهان ‌امروز عصر تولید و عرضة وسیع اطلاعات است . سرعت انتقال اطلاعات با سرعت نور برابری می کند؛ولی با وجود این ‌‌اقوام بشری به خوشبختی و دانایی‌کامل دست نیافته‌اند.ذهن بشر با هجوم انواع اطلاعات روز بروز گنجایش کمتری برای نگهداری آن می یابد.براین‌اساس،علمای تعلیم و تربیت بزرگترین هدف آموزش و پرورش را کسب تفکر علمی برای فراگیران می‌دانندتاباایجاد قدرت ذهنی و جسمی در آنها زمینة رقابتها و چالشهای گوناگون
دنیای متغیر کنونی را فراهم سازند (بدری،۱۳۸۶).هدف‌از فراگیری علوم کسب معرفت و دانایی‌است تا بدین طریق نیازهای مادی و معنوی بشر در هر برهه‌ای از زمان برآورده شود . معرفتی که به مرور زمان از ابعاد آن کاسته نشده،بلکه بر عمق و گسترة آن افزوده گردد.معرفت حاصل تفکر است. از نظرآرنت (۱۹۷۸) تفکر به معنی آگاهی یافتن از«توجه فکر ما»می باشد که توسط اتفاقات و وقایع در اثر تجربیات کسب می شود .تفکر پدیده ‌عجیبی‌است.به‌خودی خود چیزی نیست،ولی بدون آن نیز کاری نمی توان انجام داد.مگی (۲۰۰۳) معتقد است که تفکر عبارت است: «از آنچه در حال‌انجام دادن آن هستیم یا در آینده انجام خواهیم داد. تفکر اولین قدم در حل مشکلات است و نه تنها مرکز توسعه شخصی است، بلکه نقطه اتکاء مشارکت در جامعه نیز می باشد. ما در یک جامعه شناختی زندگی می‌کنیم‌،بنابراین به مهارت‌های تفکر بیش از پیش نیازمندیم .»نلسون – جونز  (۱۹۹۶) بیان‌می‌کندکه تفکر پیش قراول تغییرات احساسی در زندگی است .احساس اغلب حاصل فکر ماست و احساس نیز به‌طور متقابل انواعی از تفکرراایجاد می کند (حبیبی پور ، ۱۳۸۵) .
تفکر در واقع تلاش سنجیده‌ای است که که در جهت شکل دادن، بیان و تکوین مداوم جملات نامفهوم ذهنی صورت می گیرد؛به‌عبارت دیگر برای رسیدن به یک فهم مشترک و درک مشابه ‌از امور، نیازمند سعی و تلاش وسیع ذهنی هستیم. جهانی که ما در آن زندگی می کنیم محلی است برای دیدن، شنیدن و تبادل نظر که باید برای سازگار شدن با محیط و همین‌طور پدیده هایی که واقعیت نامیده می‌شوند‌، وارد شبکه‌های ارتباطی وسیعی شد؛ بنابراین لازم‌است که واقعیت‌ها شناخته، فهمیده و به‌عنوان تجربه تفسیر گردند‌. کیفیت آینده فرد و جامعه کاملاً بستگی به نوع تفکر آنها دارد(حائری زاده،۱۳۸۲).
پیش زمینة تفکر در هر امری کسب اطلاعات است. در این دوره اطلاعات از طریق فناوری‌های پیشرفته‌ای چون اینترنت به وفور یافت می‌شود. البته صرف داشتن اطلاعات کافی نیست، بلکه مهم تجزیه و تحلیل و نحوة کاربرد آن اطلاعات می‌باشد. آنچه در دنیای کنونی در ارتباط با اطلاعات ارزشمند است، توانایی پردازش اطلاعات است تا با ارزشیابی اطلاعات زمینة تولید دانش و توانایی ابداع واختراع فراهم گردد. (قبول ، ۱۳۸۴)
کانت معتقد بود که ‌اساس معرفت عبارت‌ است‌ از نظم بخشیدن به ‌اطلاعاتی که‌ از طریق حواس گردآوری می‌شوند. منظور از تدریس ارائة اطلاعات نیست، بلکه یاری به ‌شاگرد است تا اطلاعات را کلیت بخشیده ‌و آن ‌را با معنا سازد؛ درواقع فرد باید به مهارت تفکر که همانا تعریف مسأله،جمع آوری اطلاعات، ارتباط دادن تصورات، سازماندهی‌ اطلاعات، استنتاج و تلخیص است دست یابد‌. ثمرة ‌واقعی تعلیم و تربیت باید یک فرآیند فکری باشد که از مطالعة یک رشتة علمی به‌وجود می‌آید نه از طریق اطلاعات جمع‌آوری شده. (مایرز ، ۱۳۷۴)
سرچشمه‌ اصلی تمام نیروهای ‌انسانی، تفکر است؛ چرا که ‌از طریق تفکر در ابعاد مشخص، باورها و عقاید فرد شکل می‌گیرد و براساس باورها،عملکرد و رفتار فردایجاد می شود؛بنابراین هر گونه عمل و رفتار فردی یا جمعی به منشأ تفکرآن باز می گردد .در شکل گیری تفکر، اطلاعات پیشین، تجارب و فرهنگی که فرد از آن هویت یافته، نقش اساسی‌ایفا‌می‌کند؛ بنابراین برای کشف تفکر مطلوب که اساس یادگیری‌های بعدی است و اصلاح تفکر معیوب، نیازمند به بررسی و شناخت عمیق ‌در زمینه ‌اطلاعات و تجارب گذشته، محیط و فرهنگ جامعه‌ای که‌درآن زندگی می کنیم،می باشد.آگاهی یا تفکر عمومی به‌آشکار سازی مفاهیم، لغات و چیزها می پردازد و به فهم موثر پیچیدگیها در دنیا کمک می کند. پیچیدگی، فهمیدن و دورنمایی کردن همه، کانون هایی برای مشاهده نحوة کاربردهای غیر مستقیم علوم انسانی هستند که می توانند آنها را تقویت نموده، زندگی متفکرانه را پر رنگ تر نمایند(جهانی،۱۳۸۰) .

 فهرست مطالب:

فصل اول : ۱
مقدمه : ۲
بیان مسئله : ۵
ضرورت و اهمیت ۹
اهداف پژوهش  ۱۰
سوالات پژوهش : ۱۰
فرضیه های پژوهش  ۱۰
تعریف متغیر ها : ۱۱
تعریف عملیاتی : ۱۷
فصل دوم  ۱۹
مقدمه: ۲۰
تفکر انتقادی : ۲۱
آموزش تفکر : ۲۴
مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی: ۳۱
راهکارهای تفکر انتقادی ۳۲
مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی : ۳۴
ویژگی های تفکر انتقادی ۳۵
اجزای اصلی تفکر انتقادی: ۳۹
ضرورت خواندن خلاق. ۴۲
محاسن تفکر انتقادی: ۴۴
۱-تفکر انتقادی و رشد اجتماعی : ۴۴
۲-تفکر انتقادی و رشد شناختی : ۴۵
۳-تفکر انتقادی و رشد اخلاقی : ۴۶
۴-تفکر انتقادی و رشد روانی : ۴۷
۵-تفکر انتقادی و رشد علمی: ۴۷
سازماندهي و طراحي تدريس بمنظور ايجاد تفکر انتقادي  : ۴۹
آموزش و پرورش و تفکر انتقادي : ۵۱
ضرورت ترویج تفکر انتقادی و خلاق: ۵۴
ترویج تفکر خلاق : ۵۷
موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه و خلاق و راه حل آن.۵۸
الف)موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه: ۵۸
موانع تفکر خلاق :.۶۱
تقویت تفکر خلاق. ۶۳
ترویج عملی تفکر انتقادی و خلاق در جامعه ایران. ۶۴
زندگی بر پایه تفکر انتقادی : ۶۶
تفکر انتقادی برای خلق یک جامعه دموکراتیک : ۶۷
نقش تفکر انتقادی در پیشرفت شغلی و حرفهیی : ۶۸
نقش تفکر انتقادی در مواجهه با اطلاعات فزاینده بشری : ۶۹
تفکر انتقادی مبنای آموزش و پرورش رهایی بخش : ۷۰
تاریخچه تفکر انتقادی : ۷۰
نظريات علمي موجود درباره تفكر انتقادي: ۷۲
چارچوب نظری :.۷۳
تئوری انتقادی امروز ۷۸
پیشینه پژوهشی : ۸۴
الف)مطالعات داخلی: ۸۴
ب)مطالعات خارجی: ۹۰
مدل مفهومی : ۹۱
فصل سوم. ۹۲
روش تحقیق : ۹۳
جامعه آماری : ۹۳
حجم نمونه و روش نمونه گیری : ۹۳
روش گرداوری اطلاعات : ۹۴
ابزار پژوهش : ۹۴
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۹۵
فصل چهارم. ۹۶
یافته های توصیفی. ۹۷
يافته هاي استنباطي. ۱۰۶
فصل پنجم. ۱۰۹
مقدمه : ۱۱۰
جمعبندی یافته های فصول گذشته : ۱۱۰
بحث و نتیجه گیری :.۱۱۱
محدودیت ها : ۱۱۳
پیشنهادات :۱۱۳
پیشنهاداتی براي پژوهشهاي بعدي : ۱۱۴
منابع : ۱۱۵
ضمائم. ۱۱۹

هم اکنون میتوانید تحقیق بررسی موانع رشد تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار را به قیمت ۱۲۰۰۰ تومان از سایت آسمان فایل دانلود نمایید.

 

 

 

توجه : لطفا از این پایان نامه جهت تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده کنید و از ارایه مستقیم آن به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی به استاد خودداری کنید.
در صورتی که هرگونه اطلاعاتی شامل پروژه، مقاله، تحقیق، پایان نامه، گزارش کارآموزی و … در مورد هر موضوعی در اختیار دارید که مالکیت آن برای خودتان است. نیاز به خرید و پرداخت هزینه نیست، ما با شما تبادل فایل خواهیم داشت. کافیست عنوان و فهرست فایل خودتان را برای ما ارسال کنید، تا پس از بررسی توسط پشتیبانی سایت، راهنمایی های لازم برای تان ارسال شود. ما در کمتر از ۲ ساعت مورد را بررسی کرده و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. برای تبادل فایل ها و اطلاعات با ایمیل زیر در ارتباط باشید. ایمیل پشتیبانی: contact-us@asemanfile.irبرای ارسال سوال، نظر، انتقاد، پیشنهاد، از فرم زیر استفاده کنید

فقط به سوالاتی پاسخ داده می شود که مرتبط با موضوع فوق باشد.