طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی - آسمان فایل
تیر
۲۶
۱۳۹۵

طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی

پس از دوره مدرنيسم و بحث پيرامون معماري يك رنگ در سراسر دنيا، انتقاد هاي زيادي از اين سبك مطرح شد. معماران و طراحان زيادي اعتقاد داشتند كه معماري مدرن مي تواند بصورت انبوه در همه جاي دنيا تكرار شود و فقط اصول مدرنيسم و كاركرد آن است كه اهميت دارد. در ادامه مطلب تحقیق طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی را می توانید دانلود نمایید.

دانلود پایان نامه طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی

توضیحات بیشتر درمورد تحقیق طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی

عنوان:طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات:۲۰۰

فهرست مطالب و بخشی از فصل اول تحقیق طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی را در قسمت پایین می توانید مشاهده کنید.

۱-۱اهمیت انجام پژوهش

مسئله معمارى، اگرچه همواره مسئله فرم و فضا بوده است، اما در لایه هاى پنهان بسیارى از آثار معمارى مى توان مبانى یك اندیشه را جست وجو كرد. گاه طراح، براساس مبنای نظرى دست به خلق اثرى مى زند و با پشتوانه نظرى خاصى اثرى را صورت مى بخشد و گاه چارچوب هاى نظرى در افقى وسیع تر و در رابطه با دورانى خاص تبیین مى شود.
در طراحى ساختمان هایى كه قرار است به عنوان  سفارت خانه هاى ایران در دیگر كشورها طراحى و اجرا شوند، مثل طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی بى تردید یكى از مسائل پیش روى طراحان، بروز هویت ایرانى در اثر معمارى است. در اینجا تعبیر شاهرخ مسكوب در كتاب هویت ایرانى و زبان فارسى تا حدودى راه گشاى بحث ما است:«هویت در اثر امرى انفعالى است. توجه به خود در رابطه و با توجه به دیگران و از خلال آنها معنا مى یابد. «خود بودن» یعنى دیگرى نبودن و با دیگران تفاوت داشتن و در عین پیوند یا حتى آمیختگى، جدایى و بركنارى را نگه داشتن…».اگر بخواهیم تعابیر مسكوب را به حوزه معمارى و موضوع بحث تعمیم بدهیم، مى توانیم این گونه بیندیشیم كه زمانى مسئله هویت و بروز آن در اثر معمارى به موضوعى جدى تبدیل مى شود كه معمارى یك كشور در بستر فرهنگى دیگرى بخواهد خود را عرضه كند. وقتى یك طراح، ساختمانى را در ایران طراحى مى كند، به نظر مى رسد به آن میزان دغدغه هویت ایرانى نداشته باشد تا زمانى كه در بستر فرهنگى دیگرى مى خواهد اثرى را خلق كند. حتى بسیارى از طراحان و معمارانى كه مقوله هویت را فاقد موضوعیت و ارزش بحث مى دانند و به نحوى از آن عبور مى كنند، در چنین شرایطى ناخودآگاه مى خواهند این « خود بودن و دیگرى نبودن» و «با دیگران تفاوت داشتن در عین پیوند و آمیختگى» را به ظهور برسانند. رویكردهاى طراحان سفارتخانه هاى ایران در چند سال گذشته، البته بسیار متفاوت و گاه در تضاد با یكدیگر بوده است كه هر كدام در جاى خود قابل تحلیل و بررسى است و جاى آن هست كه به صورت جدى مورد بحث قرار گیرد. این رویكردها طیفى گسترده از تلقى هاى كاملاً فرمال و شكل  گرایانه تا برداشت هاى مفهومى را دربر مى گیرد.(مسكوب،۱۳۷۹).
در معمارى امروز ایران، دغدغه « بروز هویت ایرانى» به یك موضوع چالش  برانگیز تبدیل شده است و كمتر سخنرانى یا مقاله اى درباره معمارى معاصر ایران مى توان یافت كه در آن به این موضوع اشاره اى نشده باشد. درمورد طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی ، طراح ساختمان سفارتخانه ایران در ژاپن، در یادداشتى تحت عنوان «از پندار تا پدیدار» كه در آن به تبیین شیوه طراحى خود مى پردازد، مى نویسد: «… برخلاف دیگران جهانى شدن و در عین حال بومى بودن را جمع ناشدنى نمى دانم. فكر مى كنم مى توان مفاهیم اختصاصى و بومى رابه زبانى عام و جهانى بیان كرد، مفاهیم مشترك در همه جا مورد قبول و فهم همگان قرار مى گیرد اما مفاهیم اختصاصى اگر به زبان قابل فهم جهانى بیان شود به مقدار فراوانى همدلى واحترام دیگران را برمى انگیزد…». وی درباره موضوع « هویت ایرانى در معمارى معاصر» مى گوید: «آینده ما قطعاً به شكل گذشته نخواهد بود. هر كس مقصودش از هویت و سنت تكرار گذشته باشد، ذهنش از تصور مفهوم آینده عاجز است… دستاورد گذشتگان ما، یعنى آنچه را میراث وسنت و هویت و جز اینها مى نامیم، بارى بر دوش ما نیست، ثروتى است منتظر تخیلى قوى تا با جلوه اى نو ما را در بازار فرهنگ جهانى صاحب متاعى كند كه خریدار داشته باشد».( معمارى و شهرسازى،۱۳۷۸،۵۴-۵۵)

۱-۲ فرضیه تحقیق طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی

مهمترین عامل در طراحی بنا های دیپلماتیک تصویری است که کشور مهمان می خواهد در کشور میزبان ارائه کند. طرحی كه در عین ایرانی بودن  با بستر خود نا سازگار نباشد ضمن تامین امنیت كافی، گشاده رویی، تواضع و اصالت، یاد آور اقتدار ایران باشد. از آنجا كه شفافیت در نظام های سیاسی دموكراتیك یك اصل اساسی است، در سفارتخانه ی ایران  نیز  باید  به عنوان  نكته ای اساسی  به آن  توجه  شود:  سفارتخانه  باید  تا سر حدامكان  شفاف   باشد.  با در نظر گرفتن موارد ذکر شده سعی می شود تا با استفاده از اصول معماری و باغ های ایرانی و در نظر داشتن اصول و قواعد کشور میزبان و تلفیق معماری باغ های ایرانی و ژاپنی به طرحی دست یافت تا حداکثر اهداف مورد نظر را تامین نماید.

۱-۳ اهداف تحقیق طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی

  1. ایجاد فضایی که دارای جنبه دعوت کنندگی و تشویق افراد به دیدن خصوصیات معماری ایرانی در کشور ژاپن باشد.
  2. استفاده از سادگی و شفافیت و خلوص هندسی که نمود بارز نظام فکری و جهان بینی معماری ایرانی در طراحی مجموعه مورد نظر است.
  3. ایجاد توسعه و گستردگي روابط بين ايران و كشور ژاپن در زمينه هاي مختلف اقتصادي، سیاسی، گردشگري، علمي و غیره.
  4. ایجاد رابطه ای حاکی از وجود اعتماد بین دو کشور با داشتن معماری شفاف و در گشوده از سوی کشور میهمان به سوی میزبان خود زیرا که سفارت مي خواهد دو ملت را به هم پيوند بزند، ميخواهد گفت و گوي ميان دو كشور را نشان دهد و همراه با احترام كامل به هر آنچه در اطرافش بنا شده است.
  5. ایجاد مفهوم يك باغ ايراني محصور كه از يك سو زير سايهي یک كوشك قرار گرفته، یکی از مضامین اصلي اين پروژه، برای معرفی معماری ایرانی در کشور میزبان است.

۱-۴ روش انجام تحقیق طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی

روش انجام تحقیق، به اقتضای موضوع از روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده از طریق کتابخانه، مجلات مرجع، مقالات معتبر و شبکه های اینترنتی بوده است.  به دلیل نیاز به آگاهی از سیر تغییر و تحولات در حوزه مربوطه نیازمند تحقیقات گسترده کتابخانه ای بود و در مرحله آخر به بررسی تمامی داده ها و تحلیل ها، نگارش تحقیق انجام گرفت.

۱-۵ مشکلات و موانع تحقیق طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی

سفارتخانه ها همیشه با مشکل تلفیق حداکثر گشایش به سوی شهر و حفظ کامل معیارهای امنیتی روبه رو هستند که با راه حل های خاصی قابل حل است. یک نوع تضاد سفارتخانه ها از نوع سبک شناسی است. کشورها ترجیح می دهند سفارتخانه هایشان فرهنگ آن کشور را ارائه کند اما در بسیاری از موارد مردم یک کشور دوست ندارند ساختمان هایی را در در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ با معماری اجنبی ببینند. چون اصل دیپلماسی تفاهم است، معماری دیپلماسی نیز در بهترین شرایط بیان تفاهم بین فرهنگ های مختلف است. احترام به معیارهای زیبایی شناسی کشور میزبان از اصول طراحی سفارتخانه است. در اینجا مشکل همیشگی هویت در معماری برجسته می شود. بسیاری از حکومت ها هویت ملی خود را در تاریخ جستجو می کنند و بنابراین عناصر نشان دهنده آن فرهنگ لاجرم از نوع تاریخی هستند. پس چالش دیگر طراحی فضای دیپلماتیک، چالش بین تاریخ و زیبایی شناسی معاصر است.
چالش دیگر در طراحی بناهای دیپلماتیک هماهنگی با ضوابط شهری است. بسیاری از کشورها معیار خاصی برای صدور مجوز ساخت سفارتخانه ندارند. از طرفی سفارتخانه در زمینی متعلق به کشوری بیگانه ساخته می شوند و تعیین درصد تأثیر پذیری از ضوابط ساختمانی و شهرسازی کشور میزبان کشور میزبان کاری دشوار است. اغلب سفارتخانه ها و کنسولگری ها به دلیل نیازهای خاص کاربردی و امنیتی، از نحوی استقرار متعارف در زمین تبعیت نمی کنند و از نظر سازماندهی و زمین، حجم، ارتفاع، عقب نشینی از لبه های زمین و غیره با دیگر بنای متعارف شهری متفاوت هستند.
رعایت قوانین ساختمانی مستلزم این است که نقشه های سفارتخانه به مقامات محلی تحویل داده شود و ورود مهندسان ناظر و بازرسان شهرداری به سفارتخانه ها آزاد باشد. تحقق این امر به دلایل حفاظتی و استقرار قوانین متفاوت در زمین سفارتخانه دشوار است و در نهایت با وجود اهمیت   شهرسازی  و  معماری  سفارتخانه ها و دیگر  بناهای دیپلماتیک، اطلاعات  ما در  مورد آنها بسیار اندک است.

۱-۶ نتیجه گیری تحقیق طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی

سفارت مي خواهد دو ملت را به هم پيوند بزند، مي خواهد گفت و گوي ميان دو كشور را نشان دهد. در طراحى ساختمان هایى كه قرار است به عنوان سفارتخانه هاى ایران در دیگر كشورها طراحى و اجرا شوند، بى تردید یكى از مسائل پیش روى طراحان، بروز هویت ایرانى در اثر معمارى است. طرحی كه در عین ایرانی بودن  با بستر خود نا سازگار نباشد ضمن تامین امنیت كافی، گشاده رویی، تواضع و اصالت، یاد آور اقتدار ایران باشد. با در نظر گرفتن موارد ذکر شده سعی می شود تا با استفاده از اصول معماری در نظر داشتن اصول و قواعد کشور میزبان به طرحی دست یافت تا حداکثر اهداف مورد نظر را تامین نماید.

فهرست مطالب تحقیق طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی:

فصل اول: کلیات پژوهش۱

مقدمه. ۲
۱-۱اهمیت انجام پژوهش… ۴
۱-۲ فرضیه تحقیق. ۶
۱-۳اهداف تحقیق. ۷
۱-۴ روش انجام تحقیق. ۸
۱-۵ مشکلات و موانع تحقیق. ۸
۱-۶ نتیجه گیری.. ۹

فصل دوم: مطالعات نظری.. ۱۱

مقدمه. ۱۲
۲-۱ تعاریف و مفاهیم. ۱۳
۲-۱-۱ معنی لغوی سفارت.. ۱۳
۲-۱-۲  معنی لغوی سفارتخانه. ۱۳
۲-۱-۳  معنی لغوی کنسول. ۱۳
۲-۱-۴ معنی لغوی کنسولگری.. ۱۳
۲-۱-۵ سفارت.. ۱۴
۲-۱-۶  تفاوت سفارتخانه و کنسولگری.. ۱۵
۲-۲ پیشینه تحقیق. ۱۷
۲-۲-۱ نگاهی به تاریخچه دیپلماسی و شکل گیری سفارتخانه ها ۱۷
۲-۲-۲ پیشینه روابط ایران و ژاپن.. ۱۸
۲-۲-۳ پیشینه روابط سیاسی ایران و ژاپن.. ۲۰
۲-۳ پایه های نظری تحقیق. ۲۱
۲-۳-۱ معماری دیپلماتیک… ۲۱
۲-۳-۲ مبانی طراحی بناهای دیپلماتیک… ۲۳
۲-۳-۴ معماری سفارتخانه:« حسن نیت »یا« امنیت »؟. ۲۴
۲-۳-۵انواع سفارتخانه ها. ۳۱
۲-۳-۵-۱ موزه ای.. ۳۱
۲-۳-۵-۲ اداری.. ۳۱
۲-۳-۵-۳ سفارتخانه های با طرح خاص…. ۳۱
۲-۳-۵-۴  قلعه ای.. ۳۲
۲-۳-۵-۵ کمپ… ۳۲
۲-۴ بررسی روابط ایران و ژاپن.. ۳۲
۲-۴-۱ اهميت ژاپن در نظام بين المللي.. ۳۲
۲-۴-۲ معماري و روابط فرهنگي ايران و ژاپن.. ۳۵
۲-۵ بررسی اصول معماری ایرانی.. ۳۶
۲۵-۱ اصول معماری ایرانی.. ۳۶
۲-۵-۱-۱ درون‌گرایی.. ۳۷
۲-۵-۱-۲ پرهیز از بیهودگی.. ۳۸
۲-۵-۱-۳ مردم‌ واری.. ۳۹
۲-۵-۱-۴  خودبسندگی.. ۳۹
۲-۵-۱-۵ نیارش…. ۴۰
۲-۵-۲ بررسی باغ ایرانی.. ۴۱
۲-۵-۲-۱ هندسه باغ ایرانی.. ۴۲
۲-۵-۳ بررسی آب در معماری ایرانی.. ۵۰
۲-۵-۳-۱ جنبه نمادین آب… ۵۱
۲-۵-۳-۲ جلوه های آب در معماری و باغسازی ایرانی.. ۵۳
۲-۵-۳-۳   نقش روان درمان آب… ۵۴
۲-۵-۳-۴ برجسته کردن حضور آب… ۵۵
۲-۵-۳-۵ آب داخل فضای معماری.. ۵۵
۲-۵-۳-۶ حوضخانه ها. ۵۶
۲-۵-۴ بررسی باغ ژاپنی.. ۵۸
۲-۵-۵ بررسی مشترک باغ ایرانی و ژاپنی.. ۶۱
۲-۵-۶ بررسي تطبيقي باغ ايرانی و باغ ژاپنی.. ۶۱
۲-۵-۶-۱ فرم هاي غالب درطرح.. ۶۳
۲-۵-۶-۲ بافت و رنگ…. ۶۴
۲-۵-۶-۳ نظم هندسي.. ۶۵
۲-۵-۶-۴ ساختار و ساماندهي فضايي در باغ هاي ايران و ژاپن.. ۶۷
۲-۵-۶-۵ مفاهيم سمبليك…. ۷۱
۲-۵-۶-۶ مقايسه تطبيقي كالبدي و مفهومي باغ هاي ايران و ژاپن.. ۷۴
۲-۵-۶-۷ جمع بندی بررسی باغ ها. ۷۶

فصل سوم: روش تحقیق.. ۷۹

مقدمه. ۸۰
۳-۱ روش تحقیق چندگانه. ۸۱
۳-۲ پژوهش موردی.. ۸۲
۳-۲-۱ تمرکز بر موردی خاص در متن زندگی واقعی.. ۸۳
۳-۳ تحقیق تفسیری – تاریخی..۸۳

فصل چهارم: مطالعات زمینه ای.. ۸۴

۴–۱  موقعيت و اقليم سرزمين ژاپن.. ۸۵
۴-۱-۱  جغرافياي طبيعي.. ۸۷
۴-۱-۲  جغرافياي انساني.. ۸۸
۴-۱-۳ پيشينه تاريخي ژاپن.. ۸۹
۴-۱-۴ آيين هاي ژاپن.. ۹۰
۴-۱-۵   كنفوسيوسي.. ۹۰
{۴-۱-۶   بودايي.. ۹۱
۴-۲  شهر توکیو. ۹۱
۴-۲-۱  واژه شناسی.. ۹۲
۴-۲-۲  پیشینه توکیو. ۹۲
۴-۲-۳  جغرافیا. ۹۳
۴-۲-۴ آب و هوا ۹۴
۴-۳  تحلیل و بررسی موقعیت سایت.. ۹۵
۴-۳-۱ منطقه میناتوکو. ۹۵
۴-۳-۲ موقعیت زمین.. ۹۵
۴-۳-۲-۱ سایت مجموعه. ۹۵
۴-۳-۲-۲ همجواری ها. ۹۷
۴-۳-۲-٣ دسترسی به سایت… ۹۷
۴-۳-۲-۴ تردد و تراکم در منطقه. ۹۸
۴-۳-۲-۵   جهت کشیدگی زمین.. ۹۹
۴-۳-۲-۶ جهت قرارگیری سایت نسبت به محورهای شمال- جنوب… ۹۹
۴-۳-۲-٧   چشم اندازهای سایت… ۱۰۰
۴-۳-۲-۸ دید از سایت به معبر عمومی.. ۱۰۱
۴-۳-۲-۹ جهت وزش باد. ۱۰۲
۴-۳-۲-۱۰ آلودگی صوتی.. ۱۰۲
۴-۳-۲-۱۱ جهت نور مناسب… ۱۰۳
۴-۳-۳ ابعاد سایت… ۱۰۴
۴-۴ مطالعه نمونه های مشابه. ۱۰۴
۴-۴-۲-۱   سفارت ایران در استکهلم- سوئد.. ۱۰۷
۴–۴-۲-۲  ساختمان سفارت ایران در توکیو. ۱۱۵
۴–۴-۲–٣  طرح ساختمان سفارت ایران در آفریقای جنوبی.. ۱۲۹
۴–۴-۲–۴ طرح ساختمان سرکنسولگری ایران در فرانکفورت.. ۱۴۱

فصل پنجم: استاندارد های طراحی.. ۱۴۷

۵-۱  گونه شناسی بناهای دیپلماتیک… ۱۴۸
۵-۱-۱ اقامتگاه سفیران. ۱۵۱
۵–۲ استاندارد های بین المللی.. ۱۵۲
۵–۲–۱  سالن چند منظوره. ۱۵۳
۵–۲–۲ کتابخانه. ۱۵۴
۵–۲–۳ کلاس ها و کارگاه های آموزشی.. ۱۵۵
۵–۲–۴ رستوران.. ۱۵۵
۵–۲–۵ فضاهای ورودی.. ۱۵۶
۵–۲–۵–۱ سرسرای اصلی.. ۱۵۶
۵–۲–۵–۲ ورودی.. ۱۵۶
۵–۲–۵–٣   تلفن های عمومی.. ۱۵۷
۵–۲–۵–۴ پارکینگ…. ۱۵۷
۵-۲-۶ استاندارد های جدید ایالات متحده آمریکا برای طراحی سفارتخانه ها: ۱۵۷

فصل ششم: برنامه فیزیکی.. ۱۵۹

۶-۱ ضوابط و استاندارد به کار گیری فضاهای اداری.. ۱۶۰
۶–۲ برنامه فیزیکی سفارتخانه. ۱۶۵
۶-۲-۱ بخش سفارتخانه. ۱۶۶
۶-۲-۲ بخش کنسولگری.. ۱۶۷
۶-۲-۳ بخش خدماتی.. ۱۶۸
۶-۲-۴ بخش پشتیبانی.. ۱۶۹

فصل هفتم: توصیف روند طراحی.. ۱۷۰

۷– ۱ روند فکری شکل گیری طراح. ۱۷۱
۷-۱-۱   برنامه طرح.. ۱۷۱
۷-۱-۲ اندیشه های حاكم بر شكل گیری طرح.. ۱۷۳
۷-۱-۳  تكوین و تحول طرح.. ۱۷۴
۷-۱-۴ ویژگی عناصر مفهومی طرح.. ۱۷۷

آلبوم طرح پیشنهادی.. ۱۷۹
Principles of Designing Diplomatic Buildings
منابع و مأخذ: ۱۹۳

 

هم اکنون می توانید تحقیق طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی را به قیمت ۱۷۰۰۰تومان از سایت آسمان فایل دانلود نمایید.

توجه : لطفا از این پایان نامه جهت تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده کنید و از ارایه مستقیم آن به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی به استاد خودداری کنید.
در صورتی که هرگونه اطلاعاتی شامل پروژه، مقاله، تحقیق، پایان نامه، گزارش کارآموزی و … در مورد هر موضوعی در اختیار دارید که مالکیت آن برای خودتان است. نیاز به خرید و پرداخت هزینه نیست، ما با شما تبادل فایل خواهیم داشت. کافیست عنوان و فهرست فایل خودتان را برای ما ارسال کنید، تا پس از بررسی توسط پشتیبانی سایت، راهنمایی های لازم برای تان ارسال شود. ما در کمتر از ۲ ساعت مورد را بررسی کرده و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. برای تبادل فایل ها و اطلاعات با ایمیل زیر در ارتباط باشید. ایمیل پشتیبانی: contact-us@asemanfile.irبرای ارسال سوال، نظر، انتقاد، پیشنهاد، از فرم زیر استفاده کنید

فقط به سوالاتی پاسخ داده می شود که مرتبط با موضوع فوق باشد.