دانلود تحقیق مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند - آسمان فایل
تیر
27
1395

دانلود تحقیق مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند

مدتي است در بسياري از كشورها از جمله كشور ما راه‌اندازي مدارس هوشمند مورد توجه مسئولان نظام آموزشي قرار گرفته است. اين روزها ديگر تعليم و تربيت در چگونه خواندن و چگونه نوشتن خلاصه نمي‌شود، بلكه كار با ابزار تكنولوژيكي و چگونگي انجام اين كار مورد توجه است. در ادامه مطلب تحقیق مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند را می توانید دانلود کنید.

دانلود پایان نامه مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند

توضیحات بیشتر درمورد تحقیق مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند

عنوان: مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۱۶۵

فهرست مطالب و چکیده و بخشی از مقدمه تحقیق مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند را در قسمت پایین می توانید مشاهده کنید.

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه ارزیابی عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند در شهر سمنان اجرا شد . این تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی بود . جامعه آماری این پژوهش  کلیه مدارس هوشمند و غیر هوشمند شهر سمنان بود و حجم نونه نیز شامل مدارس هوشمند در مقطع ابتدایی ۲۴ عدد و در مقطع متوسطه ۱۸ عدد . مدارس عادی نیز در مقطع ابتدایی ۶۳ و در مقطع متوسطه ۲۵ عدد بود .روش نمونه گیری نی به صورت سرشماری بود . ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته تعیین گردید . برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب ۹۶% را نشان داد که برای نمونه برداری کافی بود . پس از استخراج نتایج حاصل از توزیع و جمع آوری پرسشنامه های توزیع شده در بین مدیران به این نتایج دست یافتیم که : مدارس هوشمند نسبت به مدارس غیر هوشمند از نظر امور اداری از عملکرد بالاتری برخوردار هستند. مدارس هوشمند نسبت به مدارس غیر هوشمند از نظر امور مالی- اموال و آمار و بودجه از عملکرد بالاتری برخوردار هستند. مدارس هوشمند نسبت به مدارس غیر هوشمند از نظر آموزشی و درسی از عملکرد بالاتری برخوردار هستند و مدارس هوشمند نسبت به مدارس غیر هوشمند از نظر فعالیتهای فعالیتهای پرورشی و فرهنگی از عملکرد بالاتری برخوردار هستند.

بخشی از مقدمه

مدرسه هوشمند مدرسه‌اي است كه در آن به منظور ارتقاي كيفي فرآيند تعليم و تربيت با بهره‌گيري هوشمندانه از نهاد رسانه روند اجراي تمام فرآيندها، مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات طراحي شده است و اين بهترين تعريفي است كه ويژگي‌هاي يك مدرسه هوشمند را بخوبي بيان مي‌كند.ويژگي‌هاي مدرسه هوشمند تنها در بعد نرم‌افزاري آن خلاصه نمي‌شود. براي يك مدرسه هوشمند ايراني مولفه‌هايي در نظر گرفته مي‌شود. نخست اين كه يك مدرسه هوشمند ايراني بايد مبتني بر نظريات يادگيري باشد كه براساس باورها، اعتقادات و ارزش‌هاي ما شكل گرفته است. اين ويژگي مهم‌ترين مولفه است. براي رسيدن به اين هدف بايد مقدمات لازم را فراهم كنيم. نقشه راه مدارس هوشمند با همكاري استادان دانشگاه تهيه و دستورالعملي نيز تنظيم شده است. مشروعيت‌بخشي به مدرسه هوشمند نيز از اهميت زيادي برخوردار است به عبارتي بايد مدرسه هوشمند در نظام آموزشي كشور قانونمند شود.
ضرورت راه‌اندازي مدارس هوشمند ناشي از سير تحول نظريات يادگيري است. ابتدا يادگيري رفتاري مطرح بود. سپس يادگيري شناختي مورد توجه قرار گرفت، اما در حال حاضر، نظريات يادگيري به سمت اجتماعي‌شدن پيش مي‌رود و يادگيري پيوندي يا ارتباط‌گرايي مطرح شده است. مدرسه هوشمند يا در نگاه كلي‌تر نظام آموزشي بايد هدف مشخصي را بر اساس تغييرات ايجادشده در ساختار اجتماعي تعقيب كند. شيوه‌هاي يادگيري هركدام در زمان خودش خوب است و كاربردي مي‌شود. يك مدرسه هوشمند مبتني بر شيوه جديدي از يادگيري است. با مطرح شدن شبكه‌هاي ارتباطي، يادگيري ارتباط‌گرايي مطرح شد و مطالبه دانش‌آموزان در اين فرآيند نقش مهمي داشته است. مدرسه‌هاي سنتي ما بر اساس شيوه‌هاي يادگيري رفتاري اداره مي‌شود، اما امروزه مشاركت و تعامل دانش‌آموزان در فرآيند يادگيري از اهميت زيادي برخوردار است. (رحيمی نيا و عليزاده، ۱۳۸۸ ).

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت ضرورت اجرای پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیات
تعریف متغیرها
فصل دوم
مقدمه
مدارس هوشمند
تعريف مدرسه هوشمند
ویژگی های مدارس هوشمند
تاریخچه مدارس هوشمند
مهمترين اهداف مدارس هوشمند
مهمترین دلایل تاسیس مدارس هوشمند
ویژگی های مدرسه هوشمند از ابعاد مختلف
مدل مفهومی
از بعد یاددهی و یادگیری
مدل و محیط ارتباطی
از بعد زیر ساخت  فناوری
ابزار  مدرسه هوشمند
اصول يادگيري در مدارس هوشمند
مشکلات اجرای طرح مدارس هوشمند
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی
موانع استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش
مراحل پیاده سازی فناوری
ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
ساز و کار اجرایی هوشمند‌سازی مدارس
مراحل اجرای هوشمند سازی مدارس
حیطه ارزیابی مدارس هوشمند
مسیر هوشمند سازی مدارس در ایران
مفهوم ارزیابی عملکرد
كاربردهاي ارزيابي عملكرد
دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
فرایند ارزیابی عملکرد
اطلاعات دقيق و داراي اعتبار از ارزيابي عملكرد
شاخص ها و معيارهاي ارزيابي عملكرد
مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد
مدل تعالی
شیوه سنتی و مشارکتی ارزیابی عملکرد
نظريه هاي ارزيابي
نظريه اول
نظريه دوم
نظريه سوم
روش هاي متداول ارزيابي عملكرد
پیشینه پژوهشی
نتیجه گیری
فصل سوم
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
روش گرد آوری داده ها
روایی و پایایی ابزار
ابزارهای گردآوری داده ها و روایی و پایایی آنها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
مقدمه
یافته هاي توصیفی پژوهش
یافته هاي استنباطی پژوهش
فصل پنجم
مقدمه
جمعبندی یافته های فصول گذشته
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات پژوهش
منابع
ضمائم

هم اکنون می توانید تحقیق مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند را به قیمت ۱۲۵۰۰ تومان از سایت آسمان فایل دانلود نمایید.

توجه : لطفا از این پایان نامه جهت تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده کنید و از ارایه مستقیم آن به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی به استاد خودداری کنید.
در صورتی که هرگونه اطلاعاتی شامل پروژه، مقاله، تحقیق، پایان نامه، گزارش کارآموزی و … در مورد هر موضوعی در اختیار دارید که مالکیت آن برای خودتان است. نیاز به خرید و پرداخت هزینه نیست، ما با شما تبادل فایل خواهیم داشت. کافیست عنوان و فهرست فایل خودتان را برای ما ارسال کنید، تا پس از بررسی توسط پشتیبانی سایت، راهنمایی های لازم برای تان ارسال شود. ما در کمتر از ۲ ساعت مورد را بررسی کرده و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. برای تبادل فایل ها و اطلاعات با ایمیل زیر در ارتباط باشید. ایمیل پشتیبانی: contact-us@asemanfile.irبرای ارسال سوال، نظر، انتقاد، پیشنهاد، از فرم زیر استفاده کنید

فقط به سوالاتی پاسخ داده می شود که مرتبط با موضوع فوق باشد.